GIAO DỊCH MỚI NHẤT
LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
MUA 1,454,310 VCB 0.006 BTC 50 ngày trước
MUA 5,992,433 VCB 265 PM 117 ngày trước
MUA 7,939,344 VCB 350 PM 119 ngày trước
BÁN 0.5 PM 10,869 VCB 120 ngày trước
BÁN 0.1 PM 2,174 VCB 120 ngày trước
BÁN 0.4 PM 8,695 VCB 120 ngày trước
MUA 6,947 VCB 0.3 PM 120 ngày trước
MUA 2,316 VCB 0.1 PM 120 ngày trước
BÁN 5 PM 110,466 VCB 120 ngày trước
MUA 4,631 VCB 0.2 PM 120 ngày trước
MUA 284,966 VCB 12 PM 121 ngày trước
MUA 8,735,640 VCB 0.04 BTC 121 ngày trước
BÁN 0.1 PM 2,197 VCB 121 ngày trước
BÁN 0.1 PM 2,198 VCB 121 ngày trước
BÁN 1 PM 21,975 VCB 121 ngày trước
MUA 23,865 VCB 1 PM 121 ngày trước
BÁN 1 USDT 21,692 VCB 143 ngày trước
BÁN 1.1 USDT 23,834 VCB 143 ngày trước
BÁN 1 USDT 21,635 VCB 143 ngày trước
BÁN 1 USDT 21,676 VCB 143 ngày trước
BÁN 1 USDT 21,672 VCB 143 ngày trước
BÁN 1 USDT 21,631 VCB 143 ngày trước
BÁN 1.5 USDT 32,496 VCB 143 ngày trước
BÁN 1 USDT 21,658 VCB 143 ngày trước
BÁN 1.5 USDT 32,548 VCB 144 ngày trước
BÁN 1 USDT 21,696 VCB 144 ngày trước
BÁN 1.5 PM 34,026 VCB 144 ngày trước
BÁN 1 USDT 21,699 VCB 144 ngày trước
BÁN 2 USDT 43,333 VCB 144 ngày trước
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG
#1003 Khach Vang Lai
thêm trading đi ad 143 ngày trước
#1002 Khach Vang Lai
good! 143 ngày trước
#1001
nhanh đấy 143 ngày trước